SRS, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli şikayet türlerini ele almak için standart bir protokole sahiptir:

  • Şikayetler: SRS'nin, SRS personelinin veya SRS tarafından belgelendirilmiş bir operatörün ürünlerinin standartlara uygunluğuyla ilgili sorular;
  • İtirazlar: müşterinin SRS belgelendirme kararına katılmaması; ve
  • İddialar: SRS tarafından verilen bir sertifikaya sahip bir operatöre karşı yapılan, geçerli standartlara uymama veya SRS politikalarını veya SRS ile yapılan diğer sözleşme yükümlülüklerini ihlal etme durumuna ilişkin üçüncü taraf iddiaları.

Yukarıda belirtilen nedenlerle şikayette bulunmak isteyen herkes, bu web sitesi aracılığıyla, E-posta göndererek veya telefonla arayarak bizimle iletişime geçebilir.

şikayet formunu doldurmanız, imzalamanız ve info@srs-certification.com adresine göndermeniz istenmektedir.

Bir şikayetin alınması üzerine, şikayet incelenecek ve şikayetin SRS'nin çalışmaları için geçerli olup olmadığına karar verilecektir. Eğer geçerli değilse, şikayet reddedilecek, eğer geçerliyse kabul edilecektir. Şikayet sahibi bu karardan haberdar edilecektir.

Şikayet sahibine hiçbir gizli bilgi verilemez, sadece yetkililere, ilgili belgelendirme kuruluşlarına veya standart sahiplerine verilebilir. NOP sertifikalı faaliyetlere yönelik şikayetlerde Program Yöneticisi bilgilendirilmelidir. AB'ye ithal edilen ürünlerle ilgili şikayetler söz konusu olduğunda, üye ülkenin yetkilisi devreye girecektir.

Şikayet sürecinin sona erdiğine dair şikayetçi veya itiraz sahibine resmi bir bildirimde bulunulacak ve izin verildiği takdirde sonuç bildirilecektir.

SRS, şikayeti çözmek için gereken her türlü müteakip işlemi yapacaktır.

SRS tarafından alınan ilgili önlemleri de içeren tüm şikayetler, çalışmalarımızı iyileştirmek için kalite yönetimine sunulur.

Üste Kaydır